Reglement Dorpsdag

Download het volledige reglement (reglement van vorig jaar is nog altijd geldig): dorpsdagreglement2023v1.pdf

STANDGELDREGLEMENT VOOR STANDPLAATSEN DORPSDAG

Artikel 1
Deelname aan de jaarlijkse Dorpsdag in Stabroek is onderworpen aan een standgeld
volgens hiernavolgende tarieven (prijzen uitgedrukt per lopende meter):

Een factuur wordt opgesteld indien gevraagd.

Elektriciteitsaansluiting alle standhouders (indien beschikbaar): € 10 + BTW = 12,1 euro voor een elektriciteitsaansluiting inclusief verbruik, wanneer gewenst én bij de inschrijving aangevraagd.

Artikel 2
Deelnemers die ten laatste 4 weken voor de datum van de Dorpsdag zijn/haar
deelname annuleert, wordt de helft van het al betaalde standgeld terugbetaald.

Artikel 3
Als bij een controle de dag zelf blijkt dat een standhouder zich niet houdt aan dit
standgeldreglement en aan de afspraken en voorschriften van het Dorpsdagreglement
kan een bijkomende standgeld tot € 50 worden opgelegd. Het exacte bedrag van
die bijkomende standgeld wordt bepaald door Stay Events.


Voor meer informatie wenst kan u terecht op het telefoonnummer 0472/28 30 68

of via e-mail : info@stayevents.be

Klik hier om TERUG TE GAAN